Zaměření stávajícího stavu

Provádíme zaměření stávajícího stavu staveb, které slouží nejen pro vypracování dokumentace pro stavební úpravy a modernizaci stavby a to ve všech stupních projektové dokumentace, ale také jako dokumentace skutečného provedení stavby, kterou je povinen mít každý vlastník stavby (dle § 125, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.). Dokumentace slouží zároveň pro správu nemovitosti (výkazy podlahových ploch, majetkové podíly na společných prostorách apod.).

Zaměření standardně obsahuje půdorysy všech podlaží a střechy, řezy objektem, pohledy a stručný popis, případně situaci a vybrané detaily. Zaměření doplňujeme o trasy sítí (viditelných a předpokládaných). Úroveň podlahy přízemí je vztažena k nadmořské výšce a je geodeticky připojena na výškový systém Bpv.