• architektonické studie a studie proveditelnosti
  • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
  • vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby a pro stavební povolení
  • vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
  • vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (tendrová dokumentace)
  • zaměření stávajícího stavu a vypracování dokumentace stávajícího stavu, pasportizace objektů
  • návrhy interiérů
  • počítačové vizualizace vč. zákresu do fotografie
  • inženýrská činnost
  • autorský a technický dozor
  • poradenská činnost